Aktuality

Nové produkty
- Ochranné oděvy CLEANTEX rozptylující elektrostatický náboj dle EN 1149-5
- ESD výstražná vesta dle EN ISO 20471:2013

Kontakty

CLEANTEX a.s.
Olomoucká 26
CZ-79601 Prostějov

tel: +420 - 582 335 576
fax: +420 - 582 331 004

cleantex@cleantex.cz

Certifikát

jsme držitelem certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2009

EPA PROSTORY (ESD)

ESD antistatické oděvy CLEANTEX zajišťují ochranu elektrostaticky citlivých součástek před elektrostatickými výboji a poli. K poškození citlivých elektronických součástek (ESDS) může dojít při jejich výrobě nebo manipulaci s nimi. Oděvy se používají v tzv. EPA prostorech, které mají svá specifika a předpisy. Naše ESD antistatické oděvy odvádějí náboj statické elektřiny z povrchu těla pracovníka, aby nedošlo k výboji statické elektřiny a poškození vyráběných elektronických komponentů. Výrobky CLEANTEX jsou certifikovány na shodnost s normou ČSN EN 61340-5-1, která předepisuje velikost rezistance mezi dvěma body při předepsané teplotě a relativní vlhkosti prostředí. Dále splňují také požadavky normy ANSI/ESD 20.20-2007 (na požadavek).

 

Jsou certifikovány hotové oděvy, jelikož atest pouze na materiál není dostatečný. Také typ používaného antistatického vlákna hraje důležitou roli. U oděvů CLEANTEX jsou používána výhradně nekonečná antistatická vlákna na bázi polyamidu nebo polyesteru, u kterých nedochází k ulamování, třepení a odpadávání do výrobního prostředí. Tento problém nastává u kovových vláken, která nejsou nekonečná a po opakované údržbě a mechanickém namáhání oděvu dochází k ulamování a kontaminaci elektrostaticky citlivých součástek, což způsobuje přemostění a zkraty citlivých obvodů.

 

Vlastnosti ESD oděvů CLEANTEX:

  • nízké nabíjení při používání i za podmínek nízké relativní vlhkosti (12% r.v.)
  • excelentní hodnoty povrchové rezistance i o opakovaném praní (i po 50 cyklech údržby)
  • funkční vodivost přes šité švy
  • trvanlivost
  • vynikající fyziologický komfort uživatele

 

Spolu s ESD oděvy nabízíme kompletní vybavení EPA prostorů. Jednak vybavení sloužící k uzemnění personálu, tzn. obuv, rukavice, zemnící komponenty, ale také vybavení pracovišť, tzn. antistatické podložky, zemnící body, servisní přenosné sady, čistící prostředky, utěrky, testery, obalový materiál atd.